8

GRÜNDERUKER

150

ARRANGEMENT

7000

DELTAKERE

Om Gründeruka

”Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har gode muligheter til å utvikle lønnsom virksomhet” står det i Regjeringens handlingsplan for innovasjon.

Gründeruka er Telemarks  gründer og- innovasjonsuke som har til formål å fremme og utvikle entreprenørskap og inspirere etablerte bedrifter til  vekst. Som første fylke i Norge arrangerte Telemark Gründeruka i 2012, og det har vi gjort hvert år siden. Det har hele tiden vært fokus på at det skal være arrangementer for forskjellige målgrupper, forskjellige steder i fylket hele uken.
Initiativtagere er Vekst i Grenland og Etablererkontoret, og med på laget har vi privat næringsliv, lokale næringsselskaper, Telemark fylkeskommune og Innovasjon Norge Telemark. Alle regionene i fylket er med og har egne arrangementer i sin region i løpet av uken.
Les mer om samarbeidspartnere

Målgruppen for Gründeruka er alle med interesse for entreprenørskap, de med en god ide eller lyst til å starte/videreutvikle egen bedrift. Det er arrangementer for deg som bare er litt nysgjerrig, og for deg som går med en gründer i magen. For deg som driver eget firma allerede og det etablerte næringslivet.
Vårt mål er å skape en sterkere kultur og oppmerksomhet for innovasjon og entreprenørskap i Telemark, og bidra til at det etableres lønnsomme virksomheter.