Samarbeidspartnere

Gründeruka er et stort nettverk av private og offentlige aktører, som ønsker at være med å styrke entreprenørskap, vekst og innovasjon i Telemark.

Ved å være med som samarbeidspartner får du synlighet, omtale og markedsføring i forskjellige kanaler. Som samarbeidspartner er det to ulike nivåer:

Gründeruka-supporter
Din virksomhet blir synlig på Gründeruka.no/samarbeidspartnere. Du får omtale på sosiale medier . Dersom din virksomhet har egne arrangementer blir det fremhevet på Gründeruka.no. Du har mulighet til å bruke samarbeidet med Gründeuka i egen markedsføring.

Gründeruka-teamet
Din virksomhet får eksponering på forsiden av gründruka.no ved enkeltarrangmeneter. Du blir eksponert ved all markedsføring både på nett, mobil og papir. Du får mulighet til å bli intervjuet på scenen under åpningsarrangementet, og eksponering.