Kreativ næring i Grenland – status og muligheter


Hvordan står det til med kreativ næring i Grenland? Hvilke strategier og verktøy for kreativ næring tas i bruk andre steder? Og hvilke erfaringer har de som driver en liten kulturbedrift i Grenland selv gjort seg? Det får du vite mer om på dette frokostmøtet.

 

0830: Gratis frokost og mingling

0845: Velkommen! Hanne Gro Haugland, ViG og Ann-Kathrin Samuelsen, Porselensmuseet

0900: Status Grenland. Presentasjon av rapport om kreativ næring i Grenland. Gunn Kristin Leikvoll, Telemarksforsking

0930: Påfyll av kaffe

0940: Strategier og verktøy for kreativ næring – erfaringer fra Møre og Romsdal. Carina Stokke, rådgiver i Møre og Romsdal fylkeskommune

1010: Kulturbedrifters erfaringer og utfordringer

Gabor Magyari fra Formberg
Turid Uldal og Gita Norheim fra Gjenskinn Gravminner
Susan Klein-Holmen fra Stell Design.

Carina Stokke er rådgivar i Møre og Romsdal fylkeskommune og har ansvar for fylkeskommunen si satsing på kreative næringar. Det inneber også tett samarbeid med entreprenørskapstenesta hoppid.no.Arrangør:
Vekst i Grenland IKS og Telemarksforsking

Sted:
Porselensmuseet

Tid:
tir 13. nov    kl 08:30 - 10:30

Pris:
kr 0,00

Laster kart ....