Sirkulær økonomi – bedre ressursutnyttelse


Hvordan få en økonomisk gevinst ved å ta i bruk ressurser på nye og bedre måter?

Flere bedrifter ser nå nye forretningsmuligheter ved å tenke hele kretsløpet for sine produkter og biprodukter. Ved å gjenvinne materialer, benytte fornybare ressurser og dele på disse, vil ressursene få et lengre livsløp og få vil gå tapt. Dette kan gi store fordeler. For eksempel har Renault redusert energiforbruket sitt med 80%, vannforbruket har sunket med 88% og mengden avfall er redusert med 77% ved å legge opp til gjenbruk av komponenter fremfor å skape nye.

På seminaret vil du og din bedriften få forståelse for hva sirkulær økonomi er, samt hvilke fordeler og forretningsmulighetene som finnes i dette.

Program:

  • Kort introduksjon til temaet og hvorfor dette er relevant for din bedrift.
  • Gry Langbakk fra Innovasjon Norge forteller mer om sirkulær økonomi og hvilke fordeler og forretningsmuligheter dette kan gi.
  • Informasjon om støtteordninger i Innovasjon Norge.
  • Gründeren av Standard Bio kommer for å fortelle hvordan og hvorfor de arbeider med bærekraftig utvikling og sirkulær økonomi.

Det blir servert lunsj kl: 12.00, deretter er det mulighet for bedriftsbesøk hos Standard Bio.

Påmeldingsfrist torsdag 8. november!

Sirkulærøkonomi


Arrangør:
Midt-Telemark Næringsutvikling AS

Sted:
Gullbring Kulturanlegg

Tid:
ons 14. nov    kl 10:00 - 12:00

Pris:
kr 0,00

Laster kart ....